Doelgroepen
Stamhuys is een kleinschalige woonvoorziening voor kinderen uit de Jeugd Zorg en jong volwassenen met een verstandelijke beperking, die  in een familieverband kunnen en willen wonen. Dit betekent dat er geen grote appartementen met eigen keuken en badkamer beschikbaar zijn voor onze bewoners. Iedere bewoner heeft een eigen slaapkamer, badkamers en toiletten worden gedeeld. Daarnaast beschikt het Stamhuys over een gezamenlijke keuken, woon- en eetkamer, tuin en dergelijke. Net zoals je in een “normaal” huis mag verwachten, alleen iets groter.
Als bewoner van het Stamhuys woon je letterlijk in gezinsverband. Ons motto is: “unus pro omnibus, omnes pro unozz” : één voor allen, allen voor één. We doen het samen, we zijn er voor elkaar en samen zijn we sterk. Dit in ogenschouw genomen is het Stamhuys niet voor iedere bewoner een geschikte woonomgeving is. Veiligheid voor jezelf en medebewoners vormt de basis.
 
Welke cliënten worden uitgesloten van bewoning in het Stamhuys:
1. Cliënten die middelen als drugs en alcohol gebruiken/misbruiken.
2. Cliënten die seksueel overschrijdend gedrag vertonen.
3. Cliënten met extreme agressie.
Daarnaast wordt een natuurlijke diversiteit van bewoners nagestreefd, zodat we leren van elkaar en er een soort balans ontstaat tussen de verschillende bewoners en hun problematiek. Bewoners blijven zolang goed voor ze is in het Stamhuys wonen, maar er kan een tijd komen dat het tijd is om verder te gaan, jezelf verder te ontwikkelen. Dit is iets wat natuurlijk is, wat mooi is en gestimuleerd wordt. Net zoals in elk “normaal” gezin  kunnen kinderen uitvliegen en hun eigen nestje gaan bouwen. Dat houdt niet vanzelfsprekend in dat het contact daarna ophoudt te bestaan.

Stamhuys is gevestigd in een monumentaal gebouw, waardoor er geen ingrijpende verbouwingen en aanpassingen gedaan kunnen worden. Dit kan er toe leiden dat we niet kunnen voldoen aan de eisen die gesteld worden om mensen met een lichamelijke beperking in onze woonvoorziening op te nemen.
Stamhuys
Een warm thuis
Gezinshuis