- Eén voor allen, allen voor één -

Ons concept

Stamhuys is gestart als gezinshuis voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, maar op dit moment wonen er naast jongeren met een WLZ-indicatie ook kinderen uit Jeugdzorg. Bij Stamhuys bestaat de unieke mogelijkheid om vanuit Jeugdzorg indien nodig een WLZ-indicatie te krijgen, en zo langere tijd in Stamhuys te kunnen wonen.

Deze verandering van doelgroep is zowel extern als intern ontstaan door vragen vanuit de jeugdzorg organisaties. Is er een plaatsje vrij voor een uithuisgeplaatst kind of voor kinderen die geplaatst zijn in een zorginstelling maar behoefte hebben om in een “gewoon” gezin op te groeien.

Anderzijds ligt de interesse vanuit gezinsouders bij ontwikkeling, stimuleren en vooruitgaan en kwam regelmatig het feit naar boven “hadden we deze jongere maar tien jaar eerder in huis gehad”.  Zo is Stamhuys langzaam een “ouderwets” groot gezin gaan vormen wat bestaat uit leden in diverse leeftijdscategorieën, waarbij bewoners elkaar helpen en aanvullen en een sterk en hecht gezin vormen.

Kanttekening daarbij is dat we zijn gestart met zowel vrijwillige als gedwongen uithuisplaatsing, maar ons nu vooral richten op gedwongen uithuisplaatsingen, waarbij sprake is van langdurig perspectief tot wonen binnen de zorginstelling. Op deze manier voorkomen we veelvuldige wisseling van bewoners, omdat we merken dat dit voor zowel de andere bewoners als het basisgezin niet prettig is.